موسسه و مرکز تخصصی تمهید قم

موسسه و مرکزی تخصصی حوزوی در زمینه تفسیر تنزیلی، مهندسی فرهنگی و نشر آثار آیت الله معرفت ره

موسسه و مرکز تخصصی تمهید قم

موسسه و مرکزی تخصصی حوزوی در زمینه تفسیر تنزیلی، مهندسی فرهنگی و نشر آثار آیت الله معرفت ره

رویکرد تفسیر تنزیلی:
* ارائه تصویری کلی از مهندسی عمیق و دقیق تحول قرآنی از دریچه ی آشنایی با روش حاکم در قرآن؛
* اشاره به توزیع عالمانه و هنرمندانه ی مفاهیم و ارزش های دینی در سراسر آیات قرآن؛
* پرده برداری از ترکیب حکیمانه محتوا و ساختار آیات و سور در جریان نزول تدریجی قرآن؛
* تبیین روشمند نزول کلام وحی در راستای تغییر فرهنگ جاهلی به فرهنگ الاهی؛
* بیان پیوستگی منطقی مفاهیم و معانی قرآنی؛
شنبه تا چهارشنبه 10 تا 12
حضور با تماس قبلی
آدرس: قم، خ شهید صدوقی، خ 20 متری فجر، پ 286
تلفن: 02532920244
نویسندگان
طبقه بندی موضوعی

بسمه تعالی

رزومه علمی استاد حامد معرفت

تاریخ تدوین: اسفند 1400

تحصیلات حوزوی:

 • سطح 2 فقه و اصول، حوزه علمیه قم، کتبی و شفاهی کامل(سال 87)
 • سطح 3 تفسیر و علوم قرآن، مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم(اخذ مدرک در سال91)
 • مصاحبه درس خارج: 3 سال(سال93).

تحصیلات دانشگاهی:

دکترای قرآن و حدیث از دانشگاه قرآن و حدیث سال 95.

مقالات علمی پژوهشی:

 1. مقاله توسعه پذیری ظرفیت فقهی قرآن، مجله علمی پژوهشی قرآن، فقه و حقوق اسلامی، شماره2 بهار و تابستان 94.
 2. نقد رویکرد سید قطب به عامل شخصیت بخش سوره های قرآن، مجله علمی پژوهشی پژوهش های قرآنی شماره 82 بهار 96.
 3. تحلیلی بر سیر نزولی آیات الحکام، مجموعه مقالات سومین کنگره علمی پژوهشی علوم انسانی اسلامی، 1394.
 4. غرض؛ عامل انسجام سوره های قرآن؛ نقدی بر نظریه وحدت موضوعی سوره ها‌؛ مجله علمی پژوهشی قبسات، پاییز 98.
 5. توسعه مدارک قرآنی قواعد فقهی، مجله قرآن، فقه و حقوق اسلامی، شماره 9، پاییز و زمستان 97.
 6. جایگاه مباحث حدیثی در نظریات علوم قرآنی از دیدگاه آیه الله معرفت، مجله علمی پژوهشی حدیث پژوهی، دانشگاه کاشان. اکسپت 7 / 1400
 7. ارائه مقاله اعجاز تشریعی، همایش انجمن علمی اعجاز قرآن، اردی بهشت 91، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
 8. ارائه مقاله تحلیلی بر سیر نزولی آیات الاحکام، کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی، سال 94،(علمی پژوهشی)
 9. ارائه مقاله کارایی نظریه بطن آیه الله معرفت (isc همایش ملی بررسی نظرات تفسیری آیه الله معرفت 1396)
 10. تحدی از دیدگاه آیه الله فاضل، همایش isc ملی بررسی نظرات علوم قرآنی آیه الله فاضل ره، قم، 1397، پذیرش مقاله.
 11. نقش امام علی و شیعه در تفسیر تنزیلی،همایش isc بین المللی شیعه و علوم اسلامی 1396. پذیرش به عنوان مقالات برگزیده.
 12. اعجاز تشریعی، همایش بین المللی isc  قرآن و علوم انسانی، 1396
 13. نسخ، برای دانشنامه قرآن پژوهشگاه قرآن و حدیث قم.(تایید شده).
 14. قرآن و فقه، برای دانشنامه قرآن پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی(تایید شده).
 15. قرآن و خاورشناسان، برای دانشنامه قرآن پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی(تایید شده).
 16. علوم قرآنی برای دانشنامه قرآن پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی(منتشر شده دانش نامه قرآن پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی96)
 17. تفسیر روایی، دانش نامه قرآن پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،
 18. همکاری در چند مقاله دیگر در دانشنامه
 19. معرفی و نقد ترجمه قرآن بر اساس المیزان، مجله آیینه پژوهش، سال 21 شماره 4، مهرو آبان1389.
 20. مقاله تاملی در اعجاز تشریعی، مجله قرآن و علم شماره 8، بهار و تابستان 1390.
 21. درآمدی بر روشهای پاسخگویی به شبهات قرآنی، موسسه تمهید- دفترتبلیغات اسلامی، ضمیمه کتاب خلاصه نقد شبهات پیرامون قرآن کریم، قم: انتشارات رشید، 1393.
 22. مقاله تحلیلی تاریخی از دوره های خاورشناسی با تاکید بر حوزه قرآن پژوهی، مجله قرآن پژوهی خاورشناسان، شماره 28، بهار و تابستان 99.
 23. نسخ، برای مجله تفسیر اهل بیت ع، پژوهشگاه قرآن و حدیث(دار الحدیث)(تایید شده).
 24. تحلیلی تاریخی از دوره های خاورپژوهی با تاکید بر حوزه قرآن پژوهی، مجله علمی ترویجی قرآن پژوهی خاورشناسان، بهار و تابستان 99.

مقاله ارائه شده در همایش های معتبر isc:

مقالات دانش نامه ای

مقالات علمی ترویجی و علمی تخصصی

 

تالیف و ترجمه:

 1. ترجمه التمهید فی علوم القرآن تالیف آیه الله معرفت، جلد ششم، قم: موسسه تمهید، 1394. کتاب شایسته تقدیر از همایش کتاب سال حوزه سال 96.
 2. ترجمه التمهید فی علوم القرآن، تالیف آیه الله معرفت، جلد پنجم، قم موسسه تمهید، 1396.
 3. کتاب سیمای منسجم سوره های قرآن، قم: انتشارات تمهید، 1398؛ اثر شایسته تقدیر در جشنواره های کتاب سال جمهوری اسلامی و کتاب سال حوزه.
 4. تالیف کتاب جدایی ناپذیری قرآن و اهل بیت ع، قم: موسسه تمهید، 1394.
 5. نگارش درآمدی بر کتاب «خلاصه نقد شبهات پیرامون قرآن کریم، با عنوان: روش شناسی نقد شبهات قرآنی، 1393، انتشارات رشید قم.
 6. جایزه پایان نامه دکتری برگزیده از جشنواره علامه حلی سال 96.
 7. جایزه ترجمه شایسته تقدیر از کتاب سال حوزه97.
 8. جایزه کتاب شایسته تقدیر در سی و هشتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی، سال 99.
 9. جایزه کتاب شایسته تقدیر از بیست و دومین دوره همایش کتاب سال حوزه، سال 99.
 10. همکاری علمی در پروژه تدوین تفسیر اثری جامع، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- موسسه تمهید، به مدت 10 سال(87-97).
 11. همکاری علمی در غنی سازی لاتین مقالات دانشنامه قرآن، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،(تقریبا تمامی مقالات جلد اول و دوم حول القرآن) به مدت 3 سال(91-93).
 12. همکاری علمی در تالیف مقاله برای دانشنامه قرآن و حدیث پژوهشگاه قرآن و حدیث به مدت شش ماه(92).
 13. همکاری علمی در موسسه تمهید در زمینه تحول فرهنگی به مدت حدود شش سال(91-97).
 14. همکاری علمی در موسسه تمهید در زمینه چکیده نگاری آثار قرآنی آیه الله معرفت (ره) در حدود  یک سال(93-94).
 15. تدریس مبانی تفسیر، حوزه علمیه خواهران، سطح 4دو سال( سال های95-96 و 96-97)
 16. تدریس تاریخ قرآن حوزه علمیه خواهران، سطح4، یک سال(سال 96-97)
 17. تدریس مبانی تفسیر روایی حوزه علمیه خواهران، سطح4، یک سال(97-98)
 18. تدریس تحلیل تفاسیر روایی حوزه علمیه خواهران، سطح 4، یک سال(97-98)
 19. تدریس مبانی تفسیر فریقین، تخصصی ادیان و مذاهب اسلامی حوزه، سطح 3 به سه دو سال(92-97).
 20. تدریس مبانی تفسیر فریقین، موسسه تخصصی کلام حوزه، سطح 3، چهار سال(92-97).
 21. تدریس فقه(مکاسب)، دانشکده اصول الدین، کارشناسی ارشد، به مدت یک ترم(93)
 22. تدریس مقدمات علوم قرآنی، کارشناسی ارشد، دانشکده هدی قم(94)
 23. تدریس تفسیر ترتیبی، سطح 3 مرکز آموزش صدیقه طاهره دو سال(95-97)
 24. تدریس تفسیر ترتیبی، سطح 3، مرکز آموزش معصومیه، دو سال(96-98)
 25. تدریس تفسیر و مفسرشناسی، سطح 3، مرکز آموزش معصومیه، یک سال(97-98)
 26. تدریس زبان قرآن سطح 3 مرکز آموزش معصومیه، یک سال(96-97)
 27. تدریس تاریخ قرآن، کارشناسی ارشد، دانشگاه قرآن و حدیث، (96)
 28. تدریس تحریف ناپذیری قرآن، کارشناسی ارشد دانشگاه قرآن و حدیث، دو سال(94-96)
 29. تدریس علوم قرآنی، دانشگاه قرآن و حدیث، کارشناسی، به مدت یک ترم(92).
 30. تدریس تاریخ قرآن، دانشگاه قرآن و حدیث، کارشناسی، به مدت یک ترم(93)
 31. تدریس علوم قرآنی(نسخ و عام وخاص، محکم و متشابه)، دانشگاه قرآن و حدیث، کارشناسی، به مدت یک ترم(94)
 32. تدریس آموزش فقه، حوزه علمیه قم، مدرسه خاتم الانبیاء، به مدت سه سال(88-91).
 33. تدریس منطق، حوزه علمیه قم، مدرسه خاتم الانبیاء، به مدت سه سال(88-91).
 34. تدریس نحو، حوزه علمیه قم، مدرسه خاتم الانبیاء و حسنیه، به مدت شش سال(92-96).
 35. تدریس علوم قرآنی، موسسه تمهید، به مدت یک ترم(92).
 36. تدریس علوم قرآنی، دانشگاه المصطفی، کارشناسی، پنج سال( 92 و 97).
 37. تدریس فقه، دانشکده اصول الدین قم، کارشناسی، به مدت یک سال(91).
 38. تدریس اصول فقه، دانشکده اصول الدین قم، کارشناسی، به مدت یک ترم(92).
 39. تدریس تاریخ قرآن، دانشگاه قرآن و حدیث، کارشناسی، به مدت یک ترم(93)
 40. تدریس مفردات قرآن و واژه شناسی قرآن و علوم قرآنی، دانشگاه قم، کارشناسی، 2 سال(94-96)
 41. تدریس علوم قرآنی(وحی شناسی، تاریخ قرآن، قرائات، اعجاز، تحریف ناپذیری) دانشکاه قم، کارشناسی چهار سال(94-97)
 42. تدریس مهارت های بیان تفسیر، موسسه تمهید، هشت دوره،(93-97).
 43. و موارد دیگر که تجمع آنها امکان پذیر نیست. بنده استاد مستمر سطح 4 در حوزه علمیه ریحانه النبی اراک و الزهراء و سطح 3 مرکز تخصصی تفسیر امام کاظم و صادقین و معصومیه و نیز استاد حق التدریس کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه های قم، پردیس فارابی، قرآن و حدیث و رهپویان و ... هستم.
 44. حکمت نسخ های قرآنی از دیدگاه علامه طباطبائی (رحمة الله علیه) و آیت الله معرفت (رحمة الله علیه)، سمت: استاد راهنما، کارشناسی ارشد، دانشگاه قرآن و حدیث، شهریور 94.
 45. گونه شناسی روایات کافی باب ان الائمه قد اوتوا العلم، فرناز مشهدیان، سمت: استاد راهنما، کارشناسی ارشد، دانشگاه قرآن و حدیث، بهمن 94(یا خرداد 95)
 46. مستندات قرآنی کافی جلد اول باب ان الائمه قد اوتوا العلم، کارشناسی ارشد، سمت: استاد راهنما، دانشگاه قرآن و حدیث سال 95.
 47. گونه شناسی روایات کافی باب النهی عن القول بغیر علم، سمت: داوری، کارشناسی ارشد، دانشگاه قرآن و حدیث، سال 93.
 48. مقایسه بین تفسیر قرآن به قرآن و تفسیر اثری ذیل آیه 24 سوره طه، کارشناسی ارشد، سمت: داوری، سال 94.
 49. بررسی سیر نزول آیات الاحکام، دکتری، دانشکده اصول الدین، تابستان96 سمت: داوری.
 50. فرایند نهادینه سازی امر به معروف و نهی از منکر در قرآن، دکتری، دانشگاه قرآن و حدیث، تابستان 1400، سمت: داوری.
 51. فرایند فرهنگ سازی نماز در قرآن، سطح 3 حوزه علمیه خواهران، سمت: داوری. سال 97.
 52. راه ها و راهبری های تقرب به خدا در قرآن و روایات سطح 3، حوزه علمیه خواهران، سمت: داوری، سال 97.
 53. مقایسه قواعد تفسیر ترتیبی و تنزیلی(به ترتیب نزول)، سطح3 حوزه علمیه خواهران، سمت: داور، سال 97.
 54. تحلیل فرایند تحول معنایی واژه ولایت در قرآن بر اساس ترتیب نزول، حوزه علمیه خواهران، سطح 3، سمت: راهنما. در دست اقدام.
 55. تحلیل فرایند تحول معنایی ایمان در قرآن بر اساس ترتیب نزول، سمت: راهنما، در دست اقدام.
 56. بررسی تطبیقی نظریه بطن آیه الله معرفت؛ تحلیل موردی روایات باطنی ذیل آیات جزء 30 قرآن، سمت: راهنمایی، در دست اقدام.

جوایز علمی:

فعالیت های پژوهشی:

فعالیت های آموزشی:

راهنمایی، مشاوره و داوری پایان نامه

در حال حاضر دو پایان نامه سطح 4 در حد طرح اجمالی و حدود ده پایان نامه سطح 3 در حوزه خواهران و برادران را راهنمایی می کنم که برخی در آستانه دفاع است.

آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

حامد معرفت


نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

کاربران بیان میتوانند بدون نیاز به تأیید، نظرات خود را ارسال کنند.
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی