موسسه و مرکز تخصصی تمهید قم

موسسه و مرکزی تخصصی حوزوی در زمینه تفسیر تنزیلی، مهندسی فرهنگی و نشر آثار آیت الله معرفت ره

موسسه و مرکز تخصصی تمهید قم

موسسه و مرکزی تخصصی حوزوی در زمینه تفسیر تنزیلی، مهندسی فرهنگی و نشر آثار آیت الله معرفت ره

رویکرد تفسیر تنزیلی:
* ارائه تصویری کلی از مهندسی عمیق و دقیق تحول قرآنی از دریچه ی آشنایی با روش حاکم در قرآن؛
* اشاره به توزیع عالمانه و هنرمندانه ی مفاهیم و ارزش های دینی در سراسر آیات قرآن؛
* پرده برداری از ترکیب حکیمانه محتوا و ساختار آیات و سور در جریان نزول تدریجی قرآن؛
* تبیین روشمند نزول کلام وحی در راستای تغییر فرهنگ جاهلی به فرهنگ الاهی؛
* بیان پیوستگی منطقی مفاهیم و معانی قرآنی؛
شنبه تا چهارشنبه 10 تا 12
حضور با تماس قبلی
آدرس: قم، خ شهید صدوقی، خ 20 متری فجر، پ 286
تلفن: 02532920244
نویسندگان
طبقه بندی موضوعی

نخست) درباره مؤسسه

 

مؤسسه فرهنگی تمهید با هدف سامانبخشی به آثار علمی آیت الله معرفت رحمه الله در سال 1380 تأسیس گردید. این مؤسسه در سال 1392 تجدید سازمان داد و با نام «مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت تمهید» به مدیر مسئولی حجت الاسلام و المسلمین عبدالکریم بهجتپور وارد مرحله تازه‌ای گردید.

 

 

استاد بهجت‎پور از ارادتمندان و شاگردان ممتاز...

 

 

 

نخست) درباره مؤسسه

 

مؤسسه فرهنگی تمهید با هدف سامانبخشی به آثار علمی آیت الله معرفت رحمه الله در سال 1380 تأسیس گردید. این مؤسسه در سال 1392 تجدید سازمان داد و با نام «مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت تمهید» به مدیر مسئولی حجت الاسلام و المسلمین عبدالکریم بهجتپور وارد مرحله تازه‌ای گردید.

 

 

استاد بهجتپور از ارادتمندان و شاگردان ممتاز و مورد توجه مرحوم آیت الله معرفت رحمه الله معرفت، مهمترین رسالت و اهداف مؤسسه را تداوم فعالیت در زمینه قرآنپژوهی قرار دادند.

 

 

این مؤسسه هماکنون با بهرهگیری از حدود چهل تن از قرآنپژوهان حوزوی خواهر و برادر که دارای تحصیلات تخصصی علوم قرآن و تفسیر میباشند، به فعالیتهای خود ادامه میدهد.

 

 

دوم) فعالیت های مؤسسه

 

الف) فعالیتهای مؤسسه در زمینه نشر آثار و نظرات آیت الله معرفت رحمه الله

 

چاپ و نشر آثار معظم له (در ادامه توضیح داده شده است).

 

 

ترجمه آثار معظم له و نشر آن.

 

 

تشکیل گروه پژوهشی متشکل از حدود 20 نفر از متخصصین تفسیر و علوم قرآنی جهت انجام پروژه عظیم تدوین «التفسیر الاثری الجامع».

 

 

جمع آوری و نشر مقالات پراکنده معظم له (مقالات قرآنی استاد معرفت در مجموعه معرفت قرآنی، به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و همکاری مؤسسه تمهید منتشر شده است و همچنین در وب سایت معظم له نیز عرضه شده است). آدرس وبسایت: www.Maerefat.com

 

 

تحلیل، برررسی و ترویج نظرات و نوآوریهای آیت الله معرفت رحمه الله در قالب حمایت از پایاننامهها، برگزاری نشستهای علمی و باز فراوری و تولید کتب جدید برگرفته شده از آثار معظم له. (جهت اطلاع بیشتر به سایت معظم له مراجعه فرمایید: www.Maerefat.com)

 

 

ب) فعالیتهای مؤسسه در زمینه مهندسی فرهنگی و تفسیر تنزیلی

 

با آغاز دور جدید فعالیتهای مؤسسه تمهید، یکی از اساسیترین اهداف این مجموعه، تلاش بهمنظور کشف مهندسی فرهنگی از قرآن کریم بوده است. به این منظور در دو حوزه آموزش و پژوهش اقداماتی به شرح ذیل در حال انجام است.

 

 

1) بخش آموزش:

 

1. تربیت پژوهشگر از بین طلاب سطح 3 و 4 رشته تخصصی تفسیر در موضوع مهندسی فرهنگی.

 

 

2. تربیت پژوهشگر از بین طلاب سطح 3 و 4 رشته تخصصی تفسیر در مباحث نظری تفسیر تنزیلی.

 

 

3. تربیت پژوهشگر از بین طلاب سطح 3 و 4 رشته تخصصی تفسیر در مباحث تفسیر تنزیلی (به ترتیب نزول).

 

 

4. تربیت پژوهشگر از بین طلاب سطح 3 و 4 رشته تخصصی تفسیر در مباحث تفسیر موضوعی تنزیلی (به ترتیب نزول).

 

 

5. برگزاری دوره آموزش اساتید و مربیان مهارتهای بیان تفسیر (آموزش بیش 50 استاد متخصص حوزه علمیه).

 

 

6. اجرای کارگاههای آموزش مهارتهای بیان تفسیر در سطح کشور (آموزش حدود 2000 طلبه استانهای مختلف کشور).

 

 

7. اجرای کارگاههای روش نهادینهسازی پوشش اسلامی در سطح کشور (آموزش حدود 1000 طلبه استانهای مختلف کشور).

 

 

8. اجرای کارگاههای روش فرهنگسازی عفاف و پاکدامنی در سطح کشور (آموزش حدود 1000 طلبه استانهای مختلف کشور).

 

 

7. برگزاری دوره کشوری مهندسی عفاف و پوشش در جمکران (آموزش حدود 200 نفر از فعالان حوزه فرهنگ کشور).

 

 

8. برگزاری نشستهای علمی با موضوعات مختلف تنزیلی و کرسی نظریهپردازی پیرامون تفسیر تنزیلی و مهندسی فرهنگی.

 

 

2) در بخش پژوهش:

 

1. تألیف و انتشار کتب و جزوات مختلف مرتبط با موضوع قرآن و حدیث.

 

 

2. تشکیل گروه علمی تفسیر تنزیلی به هدف آموزش و نگارش سبک تفسیر تنزیلی.

 

 

3. تشکیل کارگروه قرآنپژوهی در زمینه مهندسی فرهنگی پوشش اسلامی.

 

 

4. تشکیل کارگروه قرآنپژوهی در زمینه مهندسی فرهنگی پوشش اسلامی.

 

 

5. انجام پروژههای تحقیقاتی منطبق با اهداف اعلامشده و به درخواست و سفارش سازمانها و نهادهای فرهنگی.

 

 

 

لگو موسسه