موسسه فرهنگی تمهید قم

موسسه تمهید،موسسه تخصصی در زمینه تفسیر تنزیلی و مهندسی فرهنگی

موسسه فرهنگی تمهید قم

موسسه تمهید،موسسه تخصصی در زمینه تفسیر تنزیلی و مهندسی فرهنگی

رویکرد تفسیر تنزیلی:
* ارائه تصویری کلی از مهندسی عمیق و دقیق تحول قرآنی از دریچه ی آشنایی با روش حاکم در قرآن؛
* اشاره به توزیع عالمانه و هنرمندانه ی مفاهیم و ارزش های دینی در سراسر آیات قرآن؛
* پرده برداری از ترکیب حکیمانه محتوا و ساختار آیات و سور در جریان نزول تدریجی قرآن؛
* تبیین روشمند نزول کلام وحی در راستای تغییر فرهنگ جاهلی به فرهنگ الاهی؛
* بیان پیوستگی منطقی مفاهیم و معانی قرآنی؛
شنبه تا چهارشنبه 10 تا 12
حضور با تماس قبلی
آدرس: قم، خ شهید صدوقی، خ 20 متری فجر، پ 286
تلفن: 02532920244
طبقه بندی موضوعی

۵ مطلب در تیر ۱۳۹۸ ثبت شده است

بررسی و تحلیل تفسیر تنزیلی با توقیفیت ترتیب مصحفی سوره های قرآن.

نقد اجتهاد بسندگی در کشف ترتیب نزول سوره های قرآن.

روش تاریخی-اجتهادی، متقن ترین روش در کشف ترتیب نزول سوره های قرآن.

مدل کشف ارتباط و تناسب آیات و سوره ها در ترتیب نزول نزولی.

تحلیل علل ذکر مکرر ماجرای قوم لوط در سوره های مکی و تقلیل ذکر آن در سورههای مدنی.

ارزیابی دیدگاه مفسران معاصر در عبارت «لا تکرهوا فتیاتکم علی البغاء ان اردن تحصنا» (نور/33).

گذشت که تغییر شرایط نامطلوب جامعه ی عصر نزول، در دستور کار قرآن قرار داشت؛ ازاین‌رو بر نقش‌های پروردگار بهمنظور ایجاد احساس نیاز به او (در سورهی علق)، مسئولیت انسان دربرابر وی (در سوره ی قلم) و جایگاه پیامبر اکرم9 بهعنوان رسولِ مورد حمایت خدا (در سورهی مزّمل) تأکید شد. با استفاده از این سه عامل، به هشدار و انذار مردم به آینده (در سورهی مدثر)، پرداخته شد تا مردم برای پذیرش تغییر، آماده شوند.
در سورهی حمد زیرساختهای نجات انسان از شقاوت و وصول به سعادت مطرح میشود؛ این زیرساخت در رابطهی انسان با پروردگار نهفته است. این نگرش که تمام ستایشها مخصوص خداست و بر جهان، تنها یک اراده حکمرانی میکند، اینکه تنها خدای متعال، معبود و مستعان است و برپایهی این دیدگاه، از وی راهی استوار برای رهایی از شقاوت و وصول به سعادت طلب میکند. به عبارت بهتر، کلید ورود به

به زودی  ...

1. روند تولید ویراست جدید جلدهای 1 تا 3 تفسیر همگام با وحی

2. روند تولید ادامه جلدهای تفسیر

3. سوره های مکی ان شاء الله در ده جلد به جامعه علمی عرضه خواهد شد.

4. در صورت حمایت خیرین، ترجمه عربی را شروع خواهیم کرد.

به جهت درخواست طلاب و اساتید محترم شرکت کننده در کارگاه های مهارت بیان تفسیر، ان شاء الله به مرور مطالبی را پیرامون مهارتهای بیان تفسیر خدمتتان ارائه خواهیم کرد. این مطالب را در موضوع مهارت های بیان تفسیر ملاحظه بفرمایید.

مطالبی پیرامون

ـ شناسه سوره ها شامل:

       ـ نام سوره و وجه تسمیه

       ـ مکی ومدنی بودن سوره

      ـ جایگاه سوره در ترتیب نزول

      ـ جایگاه سوره در مصحف

     ـ تعداد آیات سوره

ـ توصیف  سوره

    ـ مقصود (غرض) سوره

    ـ محتوای اجمالی سوره

    ـ ارتباط سوره ها

    ـ گام های تحول 

    ـ روایات اسباب نزول سوره

   ـ روایات فضیلت سوره

طلیعه تفسیر سوره شامل (بخش بندی سوره، ترجمه ، انتخاب منهج تفسیری و منهج مفسر)

تفسیر سوره شامل

     ـ رفع ابهامات عارضی (ابهامات نظم سوره، ادبی بلاغی، تاریخی ، فرهنگی، تنزیل و مورد نزول و متعلق آیات)

     ـ دفع شبهات

    ـ بیان مقصود

    ـ ترجمه تفسیری آیه (بیان مراد آیه)

فراتفسیر سوره (نکته های تفسیری و روش شناختی سوره)